Προποτυχιακο, Αναβολή μαθήματος “Εταιρική Διακυβέρνηση”

20-02-17 web.xrh 0 comment

Τα μαθήματα “Εταιρική Διακυβέρνηση” της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου & Τρίτης 21 Φεβρουαρίου 2017, αναβάλλονται.

Θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω η αλλαγή στην ημέρα διδασκαλίας του μαθήματος.