Προπτυχιακό, Τραπεζική – Σημειώσεις

22-02-17 web.xrh 0 comment

22/2/2017

Τραπεζική – Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος θα διανέμονται μόνο σε όσους έχουν εγγραφεί στο μάθημα.

Προθεσμία εγγραφής για το πρώτο μέρος: Δευτέρα, 13 Μαρτίου.