Προπτυχιακό, Εργαστήριο Τραπεζικής, Ανακοίνωση

23-02-17 web.xrh 0 comment

23/2/2017

επανάληψη ανακοίνωσης:

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής “Εργαστήριο Τραπεζικής” θα ξεκινήσουν Παρασκευή 3/3/2017.