Προπτυχιακό, Ανακοίνωση για το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική»

09-03-17 web.xrh 0 comment

Στο eclass του μαθήματος ‘Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική’ («έγγραφα/διάλεξη 1») έχει αναρτηθεί η λίστα με τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο ως άνω μάθημα. Η λίστα είναι οριστική. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στη λίστα αυτή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο μάθημα, με την εξαίρεση των φοιτητών παλαιοτέρων ετών που έχουν το εν λόγω μάθημα ως ‘υποχρεωτικό’ οι οποίοι και μπορούν να προσέλθουν κανονικά στις εξετάσεις.

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο μάθημα και συμπεριλαμβάνονται στη λίστα θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος. Στο εξής όλες οι ανακοινώσεις για το μάθημα θα γίνονται μέσω του eclass. Αντιστρόφως, θα παρακαλούσα όσους φοιτητές/φοιτήτριες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο μάθημα να απεγγραφούν από το eclass του μαθήματος.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το μάθημα θα γίνει σε συνεργασία με τον ΣΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών στο πρόγραμμα παρακολούθησης γενικών συνελεύσεων που οργανώνει ο ΣΕΔ. Παρακαλώ τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα να δηλώσουν και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παρακολούθησης γενικών συνελεύσεων που οργανώνει ο ΣΕΔ μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΣΕΔ – http://sed.gr.