Προπτυχιακό, Εργαστήριο Τραπεζικής, ανακοίνωση

09-03-17 web.xrh 0 comment

9/3/2017

Από αύριο Παρασκευή 10/3/2017 και στο εξής, το μάθημα επιλογής “Εργαστήριο Τραπεζικής” θα διδάσκεται στο εργαστήριο του Τμήματος (γραφείο 325).