Εργαστήριο Οικονομετρίας

14-03-17 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Σαμαρτζής Παναγιώτης

Μάθημα: Εργαστήριο Οικονομετρίας


Επιλογής 8ου Εξαμήνου

Στόχος του μαθήματος Εργαστηριακή Οικονομετρία είναι η καλύτερη κατανόηση των μεθόδων της οικονομετρίας μέσω των εφαρμογών τους στην πράξη.

Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο ποσοστό οικονομετρικά προγράμματα, όπως τα EViews, Matlab και Gretl, και βάσεις δεδομένων, όπως Bloomberg και Datastream, για τη μελέτη διαφόρων προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Η ύλη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμοσμένη οικονομετρία. Βασικές έννοιες όπως το κλασσικό μοντέλο παλινδρόμισης, διατήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων παρουσιάζονται συνοπτικά.

Επίσης, αναλύονται οι έννοιες της ετεροσκεδαστικότητας, αυτοσυσχέτισης, πολυσυγγραμικότητας, ενδογένειας και αιτιότητας. Τέλος, εξετάζονται οι βασικές περιπτώσεις των μοντέλων για Panel δεδομένα, προσομοίωσης, logit και probit.