Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Θεωρία, ανακοίνωση

14-03-17 web.xrh 0 comment

14/3/2017

Το μάθημα  της Τρίτης στη “Χρηματοοικονομική Θεωρία” 18:00-20:00 ακυρώνεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Mετατίθεται για την Πέμπτη 10-12:00.