Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

20-03-17 web.xrh 0 comment

Προπτυχιακό, Επιλογής Εαρινό Εξάμηνο

Διδάσκων: Αντύπας Αντώνης

Μάθημα: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία


Το μάθημα εστιάζει στην εφαρμογή ενός μεγάλου εύρους οικονομετρικών τεχνικών στο πλαίσιο πραγματικών εμπειρικών οικονομικών προβλημάτων. Ο στόχος των διαλέξεων είναι να παρουσιαστεί πως  η εφαρμοσμένη οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με την οικονομική θεωρία ώστε να βελτιστοποιηθεί η επεξηγηματική ισχύς διάφορων οικονομικών μοντέλων. Το μάθημα καλύπτει τεχνικές που εφαρμόζονται ευρέως στην σύγχρονη οικονομετρική έρευνα, όπως  χρονολογική και διαστρωματική ανάλυση παλινδρόμησης, panel data μοντελοποίηση, και χρηματοοικονομικές προβλέψεις, ενώ παρουσιάζεται πως εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες τεχνικές σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής έρευνας.

Θα δοθεί έμφαση στην ενθάρρυνση των φοιτητών να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά τα μοντέλα. Κατά την διάρκεια μαθημάτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι φοιτητές  θα μάθουν πως να επεξεργάζονται πραγματικά στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το δωρεάν διαθέσιμο οικονομετρικό πρόγραμμα ‘Gretl’. Ο στόχος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές δεξιότητες πρακτικής ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, θα μάθουν πως να εκτιμούν γραμμικές παλινδρομήσεις και πως να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα, πως να ελέγχουν διάφορες υποθέσεις ενδιαφέροντος με την χρήση ενός  t-statistic ή ενός F-statistic, πως να επιλέγουν ποιες επεξηγηματικές μεταβλητές θα απορριφθούν από το μοντέλο, πως να εντοπίζουν αν υπάρχουν – αλλά και να επιλύουν – διάφορα προβλήματα στα πλαίσια της παλινδρόμησης, όπως η πολυσυγγραμικότητα, η αυτοσυσχέτιση, η ετεροσκεδαστικότητα, και η δομική αστάθεια των εκτιμημένων συντελεστών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξοικείωση με την χρήση πιο προχωρημένων οικονομετρικών μεθόδων, όπως οι μοναδιαίες ρίζες, τα panel data μοντέλα, η ανάλυση γεγονότων (event study analysis), και η χρήση  του bootstrapping.