Προπτυχιακό, Ανακοίνωση για τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

30-03-17 web.xrh 0 comment

30/3/2017

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (μέχρι και τους Χ13), οι οποίοι έχουν περάσει το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική» ως υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου, ότι δεν μπορούν να πάρουν ως επιλογή ή ως υποχρεωτικό το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου».

Από τη Γραμματεία