Προπτυχιακό, Αποτίμηση Αξιογράφων, ακύρωση μαθήματος

24-04-17 web.xrh 0 comment

24/4/2017

Το σημερινό μάθημα επιλογής “Αποτίμηση Αξιογράφων” ακυρώνεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.