Προπτυχιακό, Στοχαστική Χρηματοοικονομική, ακύρωση μαθήματος

26-04-17 web.xrh 0 comment

26/4/2017

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Στοχαστική Χρηματοοικονομική” ακυρώνεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.