Προπτυχιακό, αμοιβαία αλλαγή ωρών διδασκαλίας στο 6ο εξάμηνο, 4 & 5/5/2017

03-05-17 web.xrh 0 comment

3/5/2017

1. Την Πέμπτη 4 Μαίου, θα γίνει διάλεξη για το μάθημα Χρηματοοικονομική Θεωρία στις 8:15-10:00 στην Αίθουσα 002 και στις 10:15-12:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η  διάλεξη του μαθήματος Παράγωγα Αξιόγραφα 8:15-10:00 δεν θα πραγματοποιηθεί.

2. Την Παρασκευή 5 Μαιου, θα γίνει διάλεξη για το μάθημα Παράγωγα Αξιόγραφα στις 12:15-14:00 [αιθ. 103] και στις 14:15-16:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην ίδια αίθουσα. Η διάλεξη του μαθήματος Χρηματοοικονομική Θεωρία 12:15-14:00 δεν θα πραγματοποιηθεί.