ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ REPEC, Απρίλιος 2017

16-05-17 web.xrh 0 comment

  06/05/2017


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναγνωρίζεται στα κορυφαία διεθνώς.

Τον Απρίλιο του 2017 ήταν 19ο διεθνώς, σε σύνολο 421 τμημάτων, στην κατάταξη του RePEC και 7ο στην Ευρώπη  (http://ideas.repec.org/top/top.finecon.html).

Top 25% Financial Economics and Finance Departments

Rank
Institution
Score
Authors
Author shares
1
1.96
27
22.26
2
2.24
18
13.18
3
Tinbergen Instituut

Amsterdam, Netherlands

3.44
137
41.64
4
3.89
18
15.75
5
4.13
22
19.66
6
6.46
38
37.24
7
7.69
10
8.66
8
7.72
47
26.57
9
9.85
8
7.98
10
Swiss Finance Institute

Genève/Zürich, Switzerland

10.91
29
12.12
11
11.44
11
5.07
12
12.38
2
2
13
14.16
11
10.01
14
14.96
9
7.5
15
16.95
3
1.61
16
18.21
40
37
17
18.76
9
5.91
18
22.12
6
5.9
19
23.54
17
15
20
23.94
35
32.65
21
24.06
4
3.5
22
24.58
11
6.7
23
24.58
13
12.61
24
24.76
16
11.65
25
25.01
34
31.52
26
25.23
5
3.01
27
25.5
5
5
28
25.75
7
4.75
29
26.18
12
11.59
30
28
16
13.69
31
30.67
26
19.74
32
30.88
8
7.75
33
30.97
13
12.35

……………