ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ REPEC, Απρίλιος 2017

16-05-17 web.xrh 0 comment

  06/05/2017


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναγνωρίζεται στα κορυφαία διεθνώς.

Τον Απρίλιο του 2017 ήταν 19ο διεθνώς, σε σύνολο 421 τμημάτων, στην κατάταξη του RePEC και 7ο στην Ευρώπη  (http://ideas.repec.org/top/top.finecon.html).

Top 25% Financial Economics and Finance Departments

Rank Institution Score Authors Author shares
1 Finance Department, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

1.96 27 22.26
2 Finance Department, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

2.24 18 13.18
3 Tinbergen Instituut

Amsterdam, Netherlands

3.44 137 41.64
4 Department of Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University

Evanston, Illinois (USA)

3.89 18 15.75
5 Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Madrid, Spain

4.13 22 19.66
6 Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, China

6.46 38 37.24
7 Finance Unit, Harvard Business School, Harvard University

Cambridge, Massachusetts (USA)

7.69 10 8.66
8 Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF)

Napoli, Italy

7.72 47 26.57
9 Finance Group, Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA)

Los Angeles, California (USA)

9.85 8 7.98
10 Swiss Finance Institute

Genève/Zürich, Switzerland

10.91 29 12.12
11 Financial Institutions Center, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania (USA)

11.44 11 5.07
12 Department of Finance, Fisher College of Business, Ohio State University

Columbus, Ohio (USA)

12.38 2 2
13 Finance Department, Wallace E. Carroll School of Management, Boston College

Chestnut Hill, Massachusetts (USA)

14.16 11 10.01
14 Finance Area, Fuqua School of Business, Duke University

Durham, North Carolina (USA)

14.96 9 7.5
15 Volatility Institute, Stern School of Business, New York University (NYU)

New York City, New York (USA)

16.95 3 1.61
16 Centre d’Économie de l’Université Paris-Nord (CEPN), Université Paris-13

Paris, France

18.21 40 37
17 Finance Department, London School of Economics (LSE)

London, United Kingdom

18.76 9 5.91
18 Finance Department, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland

College Park, Maryland (USA)

22.12 6 5.9
19


Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus

Piraeus, Greece


23.54 17 15
20 School of Finance, Universität St. Gallen

Sankt Gallen, Switzerland

23.94 35 32.65
21 Department of Finance, McCombs School of Business, University of Texas-Austin

Austin, Texas (USA)

24.06 4 3.5
22 Institut für Banking und Finance (Institut für Schweizerisches Bankwesen), Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich

Zürich, Switzerland

24.58 11 6.7
23 School of Banking and Finance, UNSW Business School, UNSW (Australia)

Sydney, Australia

24.58 13 12.61
24 Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi

Milano, Italy

24.76 16 11.65
25 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Kuala Lumpur, Malaysia

25.01 34 31.52
26 Bendheim Center for Finance, Department of Economics, Princeton University

Princeton, New Jersey (USA)

25.23 5 3.01
27 Department of Finance, Kelley School of Business, Indiana University

Bloomington, Indiana (USA)

25.5 5 5
28 Department of Finance, College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign

Urbana-Champaign, Illinois (USA)

25.75 7 4.75
29 Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University

Hsin-Chu, Taiwan

26.18 12 11.59
30 Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Wrocław, Poland

28 16 13.69
31 Institut de Finance de Strasbourg, Université de Strasbourg

Strasbourg, France

30.67 26 19.74
32 Finance, Rotman School of Management, University of Toronto

Toronto, Canada

30.88 8 7.75
33 Faculty of Finance, Cass Business School, City University

London, United Kingdom

30.97 13 12.35

……………