Δελτίο Τύπου, Υποτροφία GRIVALIA PROPERTIES

25-05-17 web.xrh 0 comment

25/05/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Υποτροφία GRIVALIA PROPERTIES

 

Χορηγία Υποτροφίας της GRIVALIA PROPERTIES“, για 3η συνεχή χρονιά, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Ως Τμήμα, επιδιώκουμε να έχουμε τάξεις με πολύ καλά διαφοροποιημένο «χαρτοφυλάκιο» γνώσεων, εμπειριών και ιδεών.

Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 2017 και θα διαρκέσει  τρία εξάμηνα.  Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε €5.500.

Η χορηγία θα καλύψει πλήρως τα δίδακτρα του προγράμματος.


Κριτήριο θα αποτελέσει η ακαδημαϊκή επίδοσή του/της  στο προπτυχιακό επίπεδο. Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει:

  • να έχει αποκτήσει στο πτυχίο βαθμό οκτώ (8) και άνω ή/και
  • να ανήκει στο κορυφαίο 10% της τάξης που αποφοίτησε

Επιπλέον, κριτήριο θα αποτελέσει η προσωπικότητα του υποψήφιου υποτρόφου μέσω συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί τόσο από το Πανεπιστήμιο όσο και από την Grivalia Properties.

Η χορηγία της GRIVALIA PROPERTIES δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ενθάρρυνσης της ακαδημαϊκής προσπάθειας και της αριστείας και μάλιστα στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Περαντωνάκη Ειρήνη στο τηλ. 210 4142323, eperan@unipi.gr.


apply now