Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου

26-05-17 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: 210-4142223

 Πειραιάς, 26-5-2017

 Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι, ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο μέσω της εφαρμογής «Εύδοξος», έχει ορισθεί η 2-6-2017.

Η διανομή των συγγραμμάτων γίνεται στο Πανεπιστήμιο, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ