Υποτροφίες του Ινδικού Συβουλίου για την Αγροτική Έρευνα (Indian Council for Agricultural Research, ICAR)

01-06-17 web.xrh 0 comment

1/6/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Υποτροφίες του Ινδικού Συβουλίου για την Αγροτική Έρευνα (Indian Council for Agricultural Research, ICAR)

Το Ινδικό Συμβούλιο για την Αγροτική Έρευνα (Indian Council for Agricultural Research, ICAR)καλεί ξένους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις προς το Netaji Subhas- ICAR International Fellowship για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στη γεωργία και τις σχετικές επιστήμες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση του Διεθνούς Συλλόγου, τις οδηγίες και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και τα έντυπα για την αίτηση, στην ιστοσελίδα του ICAR www.icar.org.in.

Τελευταία προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων από το ICAR είναι στις 15 Ιουνίου 2017.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ