Ύλη Μαθηματικά ΙΙ

02-06-17 web.xrh 0 comment

Βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

σελ:
13-23, 29-31, 34-40
(όρια) 44-49 (τέλος 2.2)
(συνέχεια) 59-64
(διαφόριση) 87-101, 107-115, 123-125
(ακρότατα) 303-330(τέλος 7.5)
(διαφ. εξισώσεις) 804-821 (μέση), 829 (2.4) -834 (μέση)

Γραμμική Άλγεβρα:

αρχή έως και σελ 43 (εκτός από τελευταίο θεώρημα με την απόδειξή του, σελ. 38 – αρχή σελ 40)
σελ. 90-102
σελ. 116 (5.2)-121
σελ 125-127