Προπτ, Αγγλικά, Ύλη 6ου εξαμήνου

08-06-17 web.xrh 0 comment

8/6/2017

ΥΛΗ 6ΟΥ ΕΞΑΜΉΝΟΥΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος . Chapters: 13 and 14 (Insurance, Banking)
2. English for Business Communication – G.V. Diamantis Units 7&8
3. Essay Writing for Academic Purposes – Fotini Sivridou
4. Worksheets – Σημειώσεις