Προπτ, Αγγλικά, Ύλη 4ου εξαμήνου

08-06-17 web.xrh 0 comment

8/6/2017

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΗ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH,
(MORMORI, P.; SIVRIDOY, F.; TOMBROU, C.)
Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 21 22, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 42
GRAMMAR: σελ. 245 – 267
2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 9 και 10 σελ. 169 -225