Προπτ, Αγγλικά, Ύλη 2ου εξαμήνου

08-06-17 web.xrh 0 comment

8/6/2017

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. BASIC BUSINESS ENGLISH, ( Sivridou, F.)
κεφ. 30 -35 σελ. 201 -243, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ. 257 -260.
2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, ( MORMORI, P.) κεφ. 1 -6 σελ. 19 -114
3. Σημειώσεις: (Από το βιβλίο SKILLS AND FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH, Sivridou, Tombrou, Iakovos το Part I σελ. 11-50)