Ώρες Γραφείου Καθηγ. Γκίκα Χαρδούβελη

13-06-17 web.xrh 0 comment

13/6/2017

Οι ώρε γραφείου του Καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη, για την εξεταστική περίοδο, είναι:

  • Τετάρτη 14/6/2017 ώρα 16:00-18:00 και
  • Πέμπτη 15/6/2017, ώρα 12:00-13:00