Προπτ, Ανακοίνωση ύλης (Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου)

13-06-17 web.xrh 0 comment

13/6/2017

Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Γενικές αρχές αστικού δικαίου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες του βιβλίου της κ. Αγαλλοπούλου «Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου» (Σάκκουλας, 2012):

Σελίδες: 1-36, 49-88 (όχι το «Ίδρυμα»), 95-108, 121(«αυτοδύναμη προστασία»)–182, 186-219, 273-287, 299-309 (όχι οι «ενοχές από διοίκηση αλλοτρίων»).

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση θα περιλαμβάνει τρία (3) ή τέσσερα (4) πρακτικά προβλήματα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εξετάσεις ασχολίαστο Αστικό Κώδικα.Φωτοτυπίες υπάρχουν στην είσοδο της γραμματείας του Προέδρου του Τμήματος (γρ. 328).