Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 – Διεθνής Κινητικότητα για Σπουδές

01-09-17 web.xrh 0 comment

1/9/2017

Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 – Διεθνής Κινητικότητα για Σπουδές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Αλβανία

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 6 μηνών με γνωστικό αντικείμενο την Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

 1. Kolegi Universitar Logos, http://orthodoxalbania.org/old/index.php/el/2013-04-22-09-16-56/2013-04-22-09-25-16/111-arsimi-dhe-edukimi/111-shkolla-e-larte-universitare-private-logos

Αλγερία

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές ή την Πληροφορική.

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

 1. Hassiba Benbouali University of Chlef, http://www.univ-chlef.dz/uc/

Αίγυπτος

Δυο θέσεις  για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές ή τα Οικονομικά.

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

 1. Alexandria University, http://www.alexu.edu.eg/index.php/en/

Ιορδανία

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά ή τη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

 1. Hashemite University, https://hu.edu.jo/

Λιβύη

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

 1. University of Sirte, http://su.edu.ly/en/

Μαρόκο

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

 1. Euro-Mediterranean University of Fes, http://ufmsecretariat.org/the-euro-mediterranean-university-of-fez/

Τυνησία

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά ή τη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία

Το Πανεπιστήμιο που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

 1. University of Tunis, http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=77&L=2

Ρωσική Ομοσπονδία

Μια θέση για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά , την Πληροφορική ή τις Ναυτιλιακές Σπουδές.

Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 1. St. Petersburg Electrotechnical University http://www.eltech.ru/en/university
 2. North Caucasus Federal University  http://www.ncfu.ru/
 3. ITMO University http://www.ifmo.ru/ru/
 4. St. Petersburg State University of Telecommunications, http://www.sut.ru/eng
 5. Petrozavodsk State University, http://www.petrsu.ru/
 6. Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, https://gumrf.ru/en/
 7. South Ural State University, https://www.susu.ru/en

Ισραήλ

Δυο θέσεις  για κινητικότητα φοιτητών ανεξαρτήτως του κύκλου σπουδών,, διάρκειας 3 μηνών με γνωστικό αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Σπουδές ή/ και τις Διεθνείς Σχέσεις.

Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 1. Ben Gurion University of the Nεgev http://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx
 2. Bar – Ilan University http://www1.biu.ac.il/indexE.php

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Οι φοιτητές:

–  Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας

– Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά το οποίο οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

– Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.

– Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης

– Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση μπορούν να μετακινηθούν, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

– Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους

– Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

– Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

– Η Επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)

– Η Γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής

– Η Συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο

– Το Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή

– Οι Επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

– Η Γνώση χειρισμού Η/Υ

– Η Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

1. Αίτηση- Δήλωση η οποία παρέχεται από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος του Πανεπιστημίου.

2. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.

3. Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αναλυτική βαθμολογία, η οποία παρέχεται από την εκάστοτε γραμματεία.

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα φορέα υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:

1. Οι φοιτητές καταθέτουν την αίτηση – δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία τους

2. Οι φοιτητές παίρνουν από συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του τμήματός τους.

3. το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους επιτυχόντες

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2017