Ώρες γραφείου για τον Καθ. Γκίκα Χαρδούβελη, μόνο για διατριβές

07-09-17 web.xrh 0 comment

Ο Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης θα δεχθεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο γραφείο του, να συζητήσουν για τις διατριβές τους, την Τετάρτη 13/9/2017, από 11:00πμ έως και 12:30μμ.