Προπτ, Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, ακύρωση μαθήματος

03-10-17 web.xrh 0 comment

3/10/2017

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/10/2107.

Η διάλεξη της Τετάρτης 4/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή της θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.