Ακύρωση μαθήματος Διεθνούς Μακροχρηματοοικονομικής

11-10-17 web.xrh 0 comment

11/10/2017

Λόγω εκτάκτου ανάγκης, το σημερινό μάθημα της Διεθνούς Μακροοικονομικής αναβάλλεται. Θα αναπληρωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Δεν θα γίνουν, επίσης, οι ώρες γραφείου του κ. Αντζουλάτου.