Προπτ, Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, ανακοίνωση

17-10-17 web.xrh 0 comment

17/10/2017

Οι επόμενες διαλέξεις του μαθήματος επιλογής “Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική“, θα γίνονται στο εργαστήριο του Τμήματος, 3ος όροφος, γραφείο 325.