Προπτ, 5ο εξάμηνο, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων για Παρασκευή 20/10/2017

19-10-17 web.xrh 0 comment

19/10/2017

Την Παρασκευή 20/10/2017, και μόνο για αυτή την Παρασκευή, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή διαλέξεων στα μαθήματα “Επενδυτκή Τραπεζική” και “Οικονομετρια”. Συνεπώς οι διαλέξεις θα διεξαχθούν ως εξής:

  • Οικονομετρία 08.15-10.00, αίθουσα 107, με τον κο Κουρογένη
  • Επενδυτική Τραπεζική, 14.15-16.00, αίθουσα 105, με τον κο Ανθρωπέλο

Ειδικά για αυτή την Παρασκευή, οι ώρες γραφείου του κου Κουρογένη θα είναι 10.00-11.00πμ αντί για 4.00-5.00μμ.