Προπτ, ώρες γραφείου για τα Αγγλικά

20-10-17 web.xrh 0 comment

20/10/2017

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017-18

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΓΓΛΙΚΆ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 10:15-14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:15-11:00

 

Χρυσούλα Τόμπρου

ΕΕΠ Αγγλικής

Οδός Ζέας 80-82, 4ος όροφος