Εσωτερική Ανακοίνωση για την Τεχνική Υποστήριξη του E-learning

23-10-17 web.xrh 0 comment

23/10/2017

Ζητείται άτομο με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ για συνεργασία με το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σκοπό να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος (part time απασχόληση).

 

Απαραίτητες γνώσεις

  • Αρχιτεκτονικής σχεδίασης και διαχείρισης Ιστοσελίδων
  • Αρχιτεκτονικής διαχείρισης και στησίματος Windows και Linux Servers Λειτουργικών Συστημάτων με αποδεδειγμένη υπηρεσία σε

ü  Windows Server 2008

ü  Windows Server 2016

  • Γνώσεις στις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού / frameworks / συστήματα:

ü  PHP

ü  MySQL / MariaDB

ü  SQL reporting

ü  jQuery / Javascript

ü  WordPress διαχείριση και ανάπτυξη

ü  PowerShell

ü  Moodle

  • Καλή γνώση αγγλικών

 

Θα συνεκτιμηθούν:

–          Γενικότερη επαγγελματική εμπειρία

–          Συνεργασία με προγράμματα e-learning

–          Ανάπτυξη έργων πληροφορικής, ή/και σε εκπαιδευτικούς φορείς

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 01/11/2017 στο email  learnxrh@unipi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Καραμολέγκου στο learnxrh@unipi.gr ή στο 2104142186.