Προπτ, Εφαρμοσμένη Διεθνή Μακροχρηματοοικονομική, ανακοίνωση

25-10-17 web.xrh 0 comment

25/10/2017

Το μάθημα επιλογής “Εφαρμοσμένη Διεθνή Μακροχρηματοοικονομική” θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 10:00-12:00 και 16:00-18:00, στο εργαστήριο του Τμήματος (γραφείο 325).