Ανακοίνωση για παραλαβή των ταυτοτήτων σίτισης

31-10-17 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Υπεύθυνη: Νίκη Μπαρτζάκλη Τηλ.: 210 4142089

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017. Η παραλαβή των ταυτοτήτων σίτισης γίνεται μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από 11.00 έως 14.00.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας