Προπτ, Μικροοικονομική Ι, ακύρωση μαθημάτων 9 και 10 Νοεμβρίου

03-11-17 web.xrh 0 comment

3/11/2017

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Μικροοικονομική Ι“, της Πέμπτης 9/11/2017 και Παραασκευής 10/11/2017, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω συμμετοχής του Καθηγητή σε Συνέδριο.