Προπτ, Τραπεζική Μικροοικονομική, αλλαγή αίθουσας

03-11-17 web.xrh 0 comment

3/11/2017

Στο εξής, το μάθημα επιλογής “Τραπεζική Μικροοικονομική” θα πραγματοποιείται:

  • Τρίτη 16.15-18.00, στην αίθουσα 106 και
  • Πέμπτη 12.15-14.00, στην αίθουσα 001 (ως έχει)