ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι..

23-11-17 web.xrh 0 comment

23/11/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η σχετική νομοθεσία για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. βρίσκεται στο link: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Αναφορικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ο συνολικός αριθμός των εκλεγομένων είναι δύο (2) με ισάριθμους αναπληρωτές. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προέδρου (γρ. 328) και στη Γραμματεία του Τμήματος (γρ. 116).

Από το Γραφείο Προέδρου

Αναλυτικά οι νόμοι:

1. ΦΕΚ 3969-13.11.2017

2. ΦΕΚ 3255-15.9.2017

3. Νόμος 4485 του 2017