Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Γ.Σ.Ε.Σ.

24-11-17 web.xrh 0 comment

Δείτε την Ανακοίνωση για τη Προκήρυξη Εκλογών Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Γ.Σ.Ε.Σ. παρακάτω: