Ωρες Γραφείου κας Μόρμορη

27-11-17 web.xrh 0 comment

27/11/2017

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Χειμερινό εξάμηνο

 

Η κα Μόρμορη θα δέχεται τους φοιτητές κάθε:

 

Δευτέρα 12.00 -13.00

Τρίτη 11.30-12.30

στο Γραφείο Ξένων Γλωσσών.