Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, ακύρωση μαθήματος 4/12/2017

29-11-17 web.xrh 0 comment

29/11/2017

Τη Δευτέρα 4/12/2017, δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου”.