Προπτ, 5ο εξάμ, αμοιβαία αλλαγή διδασκαλίας για 1/12/2017

29-11-17 web.xrh 0 comment

29/11/2017

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει μια αμοιβαία αλλαγή στις ώρες διαλέξςων των μαθημάτων “Επενδυτική Τραπεζική” και “Οικονομετρία”.

Συγκεκριμένα, οι διαλέξεις θα διεξαχθούν ως εξής (ισχύει μόνο για 1/12/2017):

  • Οικονομετρία 8.15-10.00, αίθουσα 107 (Κουρογένης)
  • Επενδυτική Τραπεζική, 14.15-16.00, αίθουσα105 (Ανθρωπέλος)