Νικ. Κουρογένης, ακύρωση στις ώρες γραφείου

01-12-17 web.xrh 0 comment

1/12/2017

Σήμερα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, δεν θα πραγματοποιηθοθύν οι ώρες γραφείου του Αναπηρωτή Καθηγητή Νικόλαου Κουρογένη.