Προπτ, Παρασκ 15/12/2017, Αμοιβαία Αλλαγή μαθημάτων 7ου εξ

11-12-17 web.xrh 0 comment

11/12/2017

Την Παρασκευή 15/12/2017, και μόνο για τη συγκεκριμένη Παρασκευή, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων:

  • Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (θα γίνει 12.15-14.00 στην 002, αντί του προγραμματισμένου 16.15-18.00 στην 103)
  • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (θα γίνει 16.15-18.00 στο εργαστήριο του Τμήματος, γρ. 325, αντί του προγραμματισμένου 12.15-14.00 στο εργαστήριο του Τμήματος)