Προπτ, Παρασκ 15/12/2017, Αμοιβαία Αλλαγή μαθημάτων 5ου εξ

13-12-17 web.xrh 0 comment

13/12/2017

Την Παρασκευή 15/12/2017, και μόνο για τη συγκεκριμένη Παρασκευή, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων:

  • Oικονομετρία (θα γίνει 08.15-10.00 στην αίθ. 107, αντί του προγραμματισμένου 14.15-16.00 στην αίθ. 105)
  • Επενδυτική Τραπεζική (θα γίνει 14.15-16.00 στην αιθ. 105, αντί του προγραμματισμένου 08.15-10.00 στην αίθ. 107)

Λόγω της αλλαγής αυτής, ο Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης θα έχει ώρες γραφείου αμέσως μετά την διάλεξη, από τις 10:00πμ έως τις 11:00πμ.