Προπτ, Τραπεζική Μικροοικονομική, ακύρωση μαθήματος 19/12/2017

14-12-17 web.xrh 0 comment

14/12/2017

Η διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Τραπεζική Μικροοικονομική“, της Τρίτης 19/12/2017, ακυρώνεται, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στην Ορκωμοσία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.