Προπτ, Επιπλέον μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Διεθνή Μακροχρηματοοικονομική

18-12-17 web.xrh 0 comment

18/12/2017

Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) επιπλέον διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής “Εφαρμοσμένης Διεθνούς Μακροχρηματοοικονομικής”

  • την Παρασκευή 22/12/2017, 8.00-12.00 και
  • την Παρασκευή 12/1/2018, 8.00-12.00

στο εργαστήριο του Τμήματος.