Προπτ, Ανακοίνωση για MAKΡΟ ΙΙ

20-12-17 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Nικόλαος Απέργης, Καθηγητής

Η ύλη για τις εξετάσεις Μάκρο 2-Φεβρουαρίου 2018 περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Τα Οικονομικά της Ανοικτής Οικονομίας, Κεφάλαιο 9 από το βιβλίο Μακροοικονομική Θεωρία και Ανάλυση, Νικόλαος Απέργης (2017), Εκδόσεις Πεδίο.

 

Επίσης από παραδόσεις:

Μαθηματικά υποδείγματα για τον ρόλο του χρήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων στην συνάρτηση χρησιμότητας

Ενδογενής νομισματική πολιτική-Ο ρόλος του νομισματικού πολλαπλασιαστή

Πληθωρισμός και ανεργία-Καμπύλη Phillips

Στόχοι νομισματικής πολιτικής

Συμπεριφορά κατανάλωσης

Θεωρίες επενδύσεων

Θέματα σε δημόσιο έλλειμμα και δημόσιο χρέος

Μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικών αποφάσεων

Νομισματική πολιτική και αγορές μετοχών