Προπτ, Επιπλέον διαλέξεις στο μάθημα Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

09-01-18 web.xrh 0 comment

9/1/2018

Δύο επιπλέον τετράωρες διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική“:

  • Πέμπτη 11/01/2018, ώρα 9:00-12:00 στην αίθουσα 204 και
  • Σάββατο 27/01/2018, ώρα 10:00-14:00, στην αίθουσα 201