Προπτυχιακό, Ώρες Γραφείου κ. Απέργη, μάθημα “Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές”

16-01-18 web.xrh 0 comment

Οι ώρες γραφείου του διδάσκοντα για το μάθημα «Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές», Καθηγητή Ν. Απέργη, είναι κάθε Τετάρτη 10.00-13.00