Επίσκεψη ομάδας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

17-01-18 web.xrh 0 comment

09 Ιανουαρίου 2009: Επίσκεψη ομάδας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 ομάδα φοιτητών από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελούμενη από φοιτήτριες (-ές) του προπτυχιακού (Μάθημα επιλογής: Θεωρία Μικροδομής Αγορών) και του Μεταπτυχιακού στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη (Μαθημα επιλογής: Εισαγωγή στη Μικροδομή Αγορών) μαζί με τον διδάσκων Δρ. Θεόδωρο Σταματίου επισκέφθηκαν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Ενημερώθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την μικροδομή του ΧΑΑ, τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας του καθώς και για την ιστορία του.  

Η επίσκεψη ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον συνδυασμό των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων με τον πραγματικό τρόπο λειτουργείας μιας οργανωμένης αγοράς.