Ανακοίνωση για εγγραφή επιτ.από κατατάξεις 17-18

19-01-18 web.xrh 0 comment

19/1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Καλούνται οι κάτωθι επιτυχόντες των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος, να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία από 22/01/2018 έως 26/01/2018 και ώρα από 9:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και τέσσερις (4) φωτογραφίες:

 

  1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  2. ΣΚΑΡΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

 

Από τη Γραμματεία