Προπτ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

08-02-18 web.xrh 0 comment

8/2/2018

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι:

Α) τα κάτωθι μαθήματα έχουν απλώς μετονομαστεί, αλλά παραμένουν τα ίδια με τα προηγούμενα έτη:

  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (μετονομασία της Λογιστικής)
  • Παράγωγα Αξιόγραφα (μετονομασία του Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου)
  • Θεωρία Παιγνίων (μετονομασία του Προχωρημένη Μικροοικονομική-Θεωρία Παιγνίων)
  • Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (μετονομασία της Στοχαστικής Χρηματοοικονομικής)
  • Αναλογιστικά Μαθηματικά (μετονομασία της Θεωρίας Κινδύνου)
  • Στοχαστική Ανάλυση (μετονομασία του Στοχαστικού Λογισμού)
  • Εταιρική Διακυβέρνηση (μετονομασία του Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική)

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα με τον παλαιό τίτλο δεν μπορούν να το πάρουν εκ νέου, καθώς είναι το ίδιο μάθημα.

Β) Όσοι από τους φοιτητές με μητρώο έως και Χ16, οφείλουν:

– το μάθημα «Μικροοικονομική ΙΙ» 2ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018

– το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 2ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018

– το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση» 2ου εξαμήνου για τα μητρώα έως Χ13, δεν θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018

Γ) Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα επιλογής εαρινών εξαμήνων, θα πρέπει να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το παρόν εαρινό εξάμηνο.